Odborné sociální poradenství

Poslání

Posláním odborného sociálního poradenství je poskytovat pomoc a podporu osobám, které se z důvodu těžkého onemocnění, zdravotního postižení nebo vysokého věku dostaly do nepříznivé sociální situace. Dále podpora, pomoc a podání veškerých informací rodinám, které o klienty pečují v domácím prostředí či o této formě péče uvažují.

Prostřednictvím poskytovaných služeb usilujeme o to, aby co nejvíce lidí mohlo zůstat ve svém domácím prostředí nebo nabídnout jinou službu, která jim umožní v tomto období zachovat co nejvyšší soběstačnost, důstojnost a kvalitu života. Zároveň chceme být oporou pro jejich blízké, kteří o ně pečují.

Otevírací doba
pondělí od 8:00 do 11:30 a od 12:00 do 16:00
středa od 12:00 do 16:00 hodin

Poradna sídlí v přízemí polikliniky v Telči, ulice Masarykova 330.
Poradenství poskytujeme po dohodě i v domácnosti klienta.

Kontakt

Jaroslava Nováková, DiS.
sociální pracovnice
737 191 490
jaroslava.novakova@sdileni-telc.cz

Soubory ke stažení
Veřejný závazek – poradna