Kontakt

Sdílení o. p. s.

Sídlo organizace:
Masarykova 330 (budova polikliniky)
588 56 Telč
IČ 22673377
ID datové schránky: ihcv3g6

Poradna Sdílení ve Studené:
nám. Sv. Jana Nepomuckého 17
378 56 Studená

Pobočka Dačice:
Antonínská 85/I
380 01 Dačice
(areál nemocnice, pavilon 2, přízemí)Telefonní kontakty:

603 485 905 – poradna a půjčovna pomůcek
775 574 977 – mobilní hospicová péče
737 191 490 – terénní odlehčovací služba
737 012 037 – domácí ošetřovatelská péče

e-mail: info@sdileni-telc.cz

Provozní účet: 103801556/2250
(platby za služby, dary obcí a firem)

Účet veřejné sbírky na podporu mobilního hospice: 103801505/2250

Sídlo organizace v Telči

Pobočka Dačice

Poradna Sdílení ve Studené

Bc. Michaela Čeřovská
ředitelka
734 594 144
michaela.cerovska@sdileni-telc.cz

Jana Bělíková
provozní ředitelka
737 137 004
jana.belikova@sdileni-telc.cz

MUDr. Lucie Sobotková
vedoucí lékařka
mobilní hospicová péče
lucie.sobotkova@sdileni-telc.cz

Mgr. Anna Svobodová
vrchní zdravotní sestra
mobilní hospicová péče
775 574 977
anna.svobodova@sdileni-telc.cz

Pavlína Doležalová
vedoucí
domácí ošetřovatelská péče
737 012 037
pavlina.dolezalova@sdileni-telc.cz

Jaroslava Nováková, DiS.
vedoucí
terénní odlehčovací služba
737 191 490
jaroslava.novakova@sdileni-telc.cz

Eva Švecová
vedoucí
fundraising, PR
737 216 875
eva.svecova@sdileni-telc.cz

Mgr. Milena Kopečná
fundraising, péče o dárce
732 475 845
milena.kopecna@sdileni-telc.cz

Ing. Jana Tománková
projekty, firemní dárci
732 133 854
jana.tomankova@sdileni-telc.cz

Bc. Jana Zatloukalová
vedoucí
poradna, půjčovna pomůcek
775 574 973
jana.zatloukalova@sdileni-telc.cz

Bc. Marie Nosková
sociální pracovnice
poradna, půjčovna pomůcek
603 485 905
marie.noskova@sdileni-telc.cz

Ing. Silvie Pittnerová
personalistka
604 216 157
silvie.pittnerova@sdileni-telc.cz

Ing. Alexandra Smrčková
koordinátorka vozového parku
734 595 401
alexandra.smrckova@sdileni-telc.cz