O nás

Naše historie

Sdílení o. p. s. vzniklo v listopadu 2007 s myšlenkou vytvořit v Telči a okolí služby hospicového typu pro vážně nemocné. U zrodu stála paní Marie Gregorová, která organizaci rozvíjela až do roku 2013, kdy předala žezlo současné ředitelce Michaele Čeřovské. Jako první začala fungovat půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek a sociální poradenství. Od roku 2010 pak přibyla odlehčovací služba včetně mobilní hospicové péče. Od roku 2007 funguje dobrovolnický program. Dobrovolníci pomáhají na benefičních akcích, v kanceláři s jednoduchou administrativou a pravidelně navštěvovali klienty Domova pro seniory Telč. Od roku 2008 vystřídalo Sdílení postupně několik prostor města Telče, a od 1. srpna 2016 se celá organizace nastěhovala do přízemí polikliniky v Masarykově ulici 330. Od července 2015 do ledna 2017 provozovalo Sdílení dobročinný obchod. Od 1. ledna 2018 nabízí Sdílení domácí ošetřovatelskou péči. 1. března 2019 získalo Sdílení smlouvu s pojišťovnou VZP na poskytování mobilní specializované paliativní péče a další pojišťovny se postupně připojily.

Postupný vývoj Sdílení najdete ve výročních zprávách a ve Sborníku vydaném k 10. výročí vzniku organizace.

Jsme členy

Sdílení je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Asociace veřejně prospěšných organizací ČRFóra mobilních hospiců, KOUS Vysočina a MAS Telčsko. Jsme členy Klubu hospicových fundraiserů a jsme zapojeni do celostátních kampaní Běhy pro hospice a DOMA.


Naše poslání

Sdílení o. p. s., Telč je komplexním průvodcem na cestě stářím a nemocemi. Pomáháme starým nebo vážně nemocným lidem radou, podporou, zdravotními a sociálními službami zůstat doma až do konce se svou rodinou.

Naše motto

Pomáháme vám zůstat doma

Naše vize

Sdílíme s lidmi období, kdy potřebují péči druhých. Naše klienty vždy vnímáme v kontextu celého jejich životního příběhu. Posilujeme pozici klientů v rodině a pozici pečujících rodin ve společnosti.