Domácí ošetřovatelská péče

Poslání a zásady domácí ošetřovatelské péče

Posláním je zajistit kvalitní ošetřovatelskou péči pacientovi v jeho domácím prostředí, hlavní zásadou je profesionalita pracovníků.

Cíle domácí ošetřovatelské péče

 • uzdravení nebo zlepšení zdravotního stavu pacienta
 • prevence vzniku komplikací
 • zajištění zdravotních ošetřovatelských výkonů dle ordinace lékaře v domácnosti pacienta
 • udržení hybnosti a soběstačnosti
 • edukace pacienta a rodiny

Domácí ošetřovatelská péče je:

 • předepisována praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem při hospitalizaci
 • plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění
 • zajišťována kvalifikovanými zdravotními sestrami

Cílovou skupinou domácí ošetřovatelské péče jsou zejména:

 • lidé léčící se po akutních onemocněních
 • chronicky a dlouhodobě nemocní
 • onkologicky nemocní

Poskytované zdravotní výkony

 • odběry krve a jiného biologického materiálu 
 • převazy a ošetření chronických či akutních (pooperačních) ran
 • péče o stomie včetně péče o PEG
 • aplikace injekcí a inzulínů
 • aplikace parenterální terapie (podání infuzí včetně aplikace do portů a ošetření portů)
 • katetrizace močového měchýře (cévkování žen i mužů), péče o permanentní močové katetry
 • měření a kontrola fyziologických funkcí
 • měření a kontrola saturace O2
 • ošetřovatelská rehabilitace po operacích, úrazech, mozkových příhodách apod.
 • ošetřovatelské výkony dle kompetence sester a ordinace ošetřujícího lékaře

Poznámka: Péči o permanentní katetr a výměnu katetru provádí zdravotní sestry s certifikátem „Katetrizace močového měchýře u mužů“.
Zdravotní sestry provádí návštěvy u pacientů dle ordinace lékaře 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Kontakt
Pavlína Doležalová
vedoucí domácí ošetřovatelské péče
737 012 037
pavlina.dolezalova@sdileni-telc.cz

Kontaktní místo pro poskytování péče v okrese Jihlava je Masarykova 330, Telč. Kontaktní místo pro poskytování péče v ORP Dačice je nám. Sv. Jana Nepomuckého 17, Studená.
Otevírací doba pouze po telefonické dohodě.

Soubory ke stažení

Ceník domácí ošetřovatelské péče – pro samoplátce

8. Běh městem šťastných lásek  
Běh městem šťastných lásek
#behmestemstastnychlasek


Pojďte se 28. 7. - 3. 8. 2024 projít nebo proběhnout krásnou Telčí a podpořte tak péči o naše pacienty a klienty.


Pro registraci klikněte zde.


Těšíme se na vás u startovní brány!