Poradenství pro pozůstalé

Poradenství pro pozůstalé

Ztráta blízké osoby je jedním z nejtěžších životních prožitků. Smutek a bolest, které s tím souvisí, mohou být přehlcující.
V takových chvílích může být poradenství pro pozůstalé cennou podporou. Cílem je pomoci pozůstalým zvládat smutek,
vyrovnávat se s emocemi a nacházet způsoby, jak projít tímto obdobím a pokračovat v životě.

Poradenství pro pozůstalé nabízí:

emocionální podporu – poskytuje bezpečné místo pro sdílení emocí a pocitů

zvládání smutku – pomáháme s pochopením různých fází smutku a zvládnutím těchto emocí

praktické rady – informujeme o pohřebních službách, právních aspektech a dalších praktických otázkách spojených s úmrtím.

Kontakt

Bc. Jana Zatloukalová, DiS.
poradkyně pro pozůstalé
775 574 973
jana.zatloukalova@sdileni-telc.cz