Aktuality

Aktuality |8. 2. 2016

Velikonoční jarmark Sdílení

Velikonoční jarmark Sdílení

Ve spolupráci se Státním zámkem Telč opět pořádáme Velikonoční jarmark, který se uskuteční na nádvoří telčského zámku na Bílou sobotu, tedy 26. března 2016 od 10 do 16 hodin. Kromě stánků s různými rukodělnými výrobky a občerstvením se návštěvníci mohou těšit také na tvořivé dílny pro děti, na koncerty a samozřejmě na Jarní slavnost, kdy Matka Země jako každoročně daruje dětem semínka za jejich odvahu. Letošním tématem bude „Probudit smysl“, ať už jím je čich, hmat nebo třeba něco, pro co stojí žít. Kéž si každý najde své.