Aktuality

Aktuality |30. 11. 2022

Vánoční sbírka pro Sdílení

Vánoční sbírka pro Sdílení

Vážení a milí,

také v tomto roce se Sdílení dotklo životních příběhů mnoha rodin, které žijí kolem nás. Naše péče o nemocné, staré a umírající by nebyla možná bez podpory okolí. Ať už to jsou naši dárci, podporovatelé nebo dobrovolníci, všem patří velké poděkování.
Pomozte nám, prosím, pečovat v domácím prostředí i v roce 2023. Za každou podporu i dar jsme velmi vděčni.

Bc. Michaela Čeřovská
ředitelka

Účet veřejné sbírky na podporu mobilního hospice: 103801505/2250

To nejdůležitější, co jsme mohli babičce dát, byl náš čas

Babička celý život pečovala o druhé, především o svoji rodinu. Jejím přáním bylo, aby poslední chvíle svého života mohla prožít tam, kde to měla ráda – doma.
A toto přání se jí díky laskavé péči Sdílení vyplnilo. Když se ohlédneme zpět, uvědomujeme si, že to nejvzácnější a nejdůležitější, co jsme mohli babičce dát, byl náš čas. Měsíce pečování byly velice náročné, ale měli jsme v zádech tým Sdílení a věděli jsme, že na to nejsme sami. Byli s námi jako naši strážní andělé ve dne i v noci. Také nyní vnímáme, že celé období pečování bylo pro nás darem, který rodinu ještě více stmelil.

„Milé Sdílení, vaše cesta je plná lásky k ostatním lidem a snažíte se najít tu správnou cestičku ke každému. Děkujeme, že jedna z cest vedla i k nám.“

rodina Pátkových, Třešť