Aktuality

Aktuality |8. 5. 2023

Sdílení pravidelně otevírá dveře místním školám

Sdílení pravidelně otevírá dveře místním školám

Cílem organizace Sdílení je péče o staré a nemocné lidi v jejich domácím prostředí. Pro splnění takového poslání je ale důležité, aby místní o takových možnostech věděli. Sdílení proto píše o své práci články, pořádá přednášky nebo třeba benefiční akce, díky kterým by měli lidé, kteří se dostanou do životní fáze vyžadující pomoc při péči o své blízké, vědět, kam se mohou obrátit. „Vnímáme také určitý závazek vůči společnosti, abychom část své práce věnovali osvětě. Populace postupně stárne a služeb našeho typu bude do budoucna nedostatek. Je potřeba na tato témata vyvolávat diskuze a rozšiřovat povědomí nejen o jednotlivých službách, ale také o postavení pečujících ve společnosti. A co si budeme říkat, i my jednou budeme potřebovat pomoc našich blízkých,“ uvádí Eva Švecová, vedoucí fundraisingu Sdílení.

Právě do budoucnosti se Sdílení kouká, když se snaží o osvětu mezi nejmladšími ročníky. V organizaci pravidelně vítají děti z místních školek a prvních stupňů základních škol. Děti také vyrábí vánoční nebo jiná přáníčka pro klienty Sdílení. Školy organizaci podporují i věnováním výtěžku z prodeje výrobků. „Máme z návštěv dětí velkou radost. Spousta z nich ví, co ve Sdílení děláme: „Staráte se o babičky a dědečky.“ „Já chodím s mamkou na běh!“ „Staráte se o to, aby babičky nemusely být v nemocnici, ale doma!“ Až nás to mnohdy dojme, když tohle slyšíme od školkových dětí. Pak ale přijdou žáci středních škol a my zjistíme, že povědomí o pečujících organizacích je velmi malé. A to je pak pro nás impuls, abychom se i my sami snažili o nějakou změnu,“ popisuje Eva Švecová.

Sdílení proto rádo otevírá dveře i starším žákům. Během března tam přišly na návštěvu dvě skupiny z GOB a SOŠ Telč – studenti ekonomického oboru v rámci předmětu veřejná správa. Cílem bylo informovat je nejen o činnosti Sdílení, ale i o fungování neziskových organizací obecně. Žáci se například dozvěděli o možnostech financování takových organizací nebo o jejich personálním obsazení a zjistili, co je to správní a dozorčí rada. „Samostatnou kapitolou bylo téma dobrovolnictví. To žáky zaujalo a hned ten den se nám ozvala jedna studentka, že by nám ráda pomáhala v létě na našem běhu. To nás potěšilo. Nesměla chybět prohlídka našeho zázemí, a to jak v přízemí polikliniky, tak i v jejím suterénu, kde sídlí půjčovna kompenzačních pomůcek,“ uvádí Eva Švecová. Přínosem pro žáky dle ní může být získání daných informací přímo v prostředí organizace: „Jsme zastánci toho, že je mnohem lepší vyrazit se studenty do místní organizace než se z lavic učit o tom, jak neziskovka funguje. Věřím, že tato forma zanechala ve studentech mnohem více zážitků a samozřejmě vědomostí.“

Kladné hodnocení získává exkurze i mezi žáky GOB a SOŠ Telč. Získané poznatky využijí nejen ve zmiňovaném předmětu veřejná správa, ale i v ekonomice. „Díky exkurzi jsme se dozvěděli spoustu informací o tom, jak to ve Sdílení skutečně chodí. Je určitě správné, že zde taková organizace působí,“ shodují se žáci 2. ročníku SOŠ.

„Snažíme se být hybatelem změn ve společnosti vzhledem k problematice pečování, ale jednou toto téma převezmou za nás ti mladší. A jak se k tomuto tématu postaví, je jen na nás. Zároveň může být návštěva neziskovky pro někoho ze studentů inspirací, jakým profesním směrem se vydat,“ uzavírá Eva Švecová s tím, že by se organizace podobným exkurzím ráda věnovala i do budoucna.

Ivana Holcová
Telčské listy