Aktuality

Aktuality |18. 3. 2020

Pomoc seniorům v Telči

Pomoc seniorům v Telči

Doporučení seniorům nad 70 let

Na základě doporučení vlády žádáme  osoby starší 70 let, aby nevycházely po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Pro zajištění základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků, využijte služby zřízené městem Telč.

Pomoc seniorům a lidem v karanténě

V rámci zamezení rozšíření možné nákazy nabízí Město Telč pomoc seniorům a lidem v karanténě, kteří nemají možnost zajistit si vyzvednutí léků v lékárně a nákupu nejnutnějších potravin a hygienických potřeb. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle Infocentra města 567 112 407 od pondělí do pátku v čase od 8 do 10 hodin. Nákup jim bude doručen v den objednání v čase od 11 do 18 hodin  prostřednictvím pracovnic Sdílení, o. p. s., .  Hodnota jednoho nákupu  bude max. 500,- Kč. Služba bude pro zájemce bezplatná, ceny nákupů budou zájemcům vyúčtovány souhrnně po ukončení mimořádného opatření.
Obdobnou službu nabízí rovněž bezplatně i Charitní pečovatelské služby Telč na telefonním čísle 736 523 657.


Náklady na tyto služby hradí město Telč v rámci krizových opatření.