Aktuality

Aktuality |21. 3. 2024

Poděkování za podporu Nadaci ČEZ a Nadaci EP Corporate Group

Poděkování za podporu Nadaci ČEZ a Nadaci EP Corporate Group

Nadace podpořily rozšíření poskytovaných sociálních služeb Sdílení o oblast péče pro pozůstalé.

V rámci programu Neziskovky 2023 podpořila Nadace ČEZ naši organizaci finančním darem, který umožnil rozšířit naše služby o službu zcela novou, a to v oblasti podpory pečujících a péče o pozůstalé. V loňském roce kolegyně Bc. Jana Zatloukalová, DiS. úspěšně složila certifikační zkoušku a získala profesní kvalifikaci Poradce pro pozůstalé. Poradenství pro pozůstalé je určeno pro všechny, kteří prošli nebo procházejí ztrátou blízké osoby. Ztráta blízké osoby je jedním z nejtěžších životních prožitků. Smutek a bolest, které s tím souvisí, mohou být přehlcující. V takových chvílích může být poradenství pro pozůstalé cennou pomocí a podporou. Cílem je pomoci pozůstalým zvládat smutek, vyrovnávat se s emocemi a nacházet způsoby, jak projít tímto obdobím a pokračovat v životě.

Nadační příspěvek Nadace ČEZ byl využit jako příspěvek na mzdu poradkyně pro pozůstalé v období 06/2023–03/2024.

Máme obrovskou radost, že služba může být rozvíjena i dále, a to díky významnému nadačnímu příspěvku Nadace EP Corporate Group. Náš projekt s názvem Rozvoj veřejné poradny pro pozůstalé rodiny v Telči navazuje na předchozí projekt a potrvá až do 03/2025. Pro službu budou vytvořeny metodické materiály, které ji pomohou ještě více ukotvit v organizaci a komunikovat na veřejnost. Poradkyně pro pozůstalé bude systematicky vzdělávána a po ukončení tohoto projektu plánujeme péči o pozůstalé nabízet i veřejně. Projekt nabídne nejen osvětu, ale především cílenou pomoc klientům, kteří nejsou schopni sami danou rodinnou situaci řešit. Nadační příspěvek taktéž pomůže pokrýt mzdové náklady poradkyně, dále přispěje na další vzdělávání poradkyně (dlouhodobý kurz Kontakt s truchlením) a podpoří propagační kampaň.

Děkujeme oběma nadacím za podporu!

8. Běh městem šťastných lásek  
Běh městem šťastných lásek
#behmestemstastnychlasek


Pojďte se 28. 7. - 3. 8. 2024 projít nebo proběhnout krásnou Telčí a podpořte tak péči o naše pacienty a klienty.


Pro registraci klikněte zde.


Těšíme se na vás u startovní brány!