Olga Nováková

pečovatelka
Služba: 6, Odlehčovací služba