Tiskové zprávy

Jak Sdílení pomáhalo v roce 2022

Jak Sdílení pomáhalo v roce 2022

Také v loňském roce Sdílení pečovalo v rodinách o staré, vážně nemocné a umírající. Péče by nemohla probíhat bez podpory dárců a dobrovolníků. A právě těm patří srdečné poděkování. Ve vánoční sbírce přispělo více jak 500 dárců celkovou částkou 907 700 korun. Na tomto výtěžku mají svůj velký podíl dobrovolníci, kteří pečlivě roznášeli letáčky do jednotlivých schránek. Děkujeme! I díky vám můžeme pomáhat v domácím prostředí také v roce 2023.

Pomoc Sdílení v číslech:

Domácí hospicová péče102 pacientů
Domácí ošetřovatelská péče436 pacientů
Terénní odlehčovací služba65 klientů
Sociální poradenství1 406 klientů
Půjčovna pomůcek456 kusů

Z výše uvedených čísel je patrné, že Sdílení zasáhlo do života stovek rodin. Vážíme si jejich velké důvěry. Pokud pečujete o svého blízkého a nevíte si rady, neváhejte se na Sdílení obrátit – je tu pro vás.

Eva Švecová, fundraiser, Sdílení o. p. s.
eva.svecova@sdileni-telc.cz, 737 216 875