Chci pomáhat finančně

Vánoční sbírka pro Sdílení

Vážení a milí,

také v tomto roce se Sdílení dotklo životních příběhů mnoha rodin, které žijí kolem nás. Naše péče o nemocné, staré a umírající by nebyla možná bez podpory okolí. Ať už to jsou naši dárci, podporovatelé nebo dobrovolníci, všem patří velké poděkování. Pomozte nám, prosím, pečovat v domácím prostředí i v roce 2023. Za každou podporu i dar jsme velmi vděčni.

Bc. Michaela Čeřovská
ředitelka

Platba převodem

Pro platbu převodem použijte prosím naše číslo účtu veřejné sbírky na podporu domácího hospice:

103801505/2250

Daňové zvýhodnění dárců

Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. vám umožňuje odečíst dary věnované Sdílení o. p. s. od základu daně. Potvrzení o daru vystavujeme všem dárcům, u kterých známe jejich jméno a adresu, na začátku kalendářního roku. Pokud jej chcete dříve, prosím kontaktujte naši kancelář.

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

  • zaměstnanec firmy nebo organizace: odevzdejte doklad o poskytnutém daru do 15. 2. následujícího roku svému zaměstnavateli, který je povinen zohlednit dar při zpracování vašeho ročního zúčtování daně.
  • podnikatel (živnostník): předložte doklad o daru při zpracování svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.