Chci pomáhat finančně

Podpořte 1 den hospicové péče

Domácí hospicová péče není hrazena z veřejného zdravotního pojištění a její poskytování by nebylo možné bez finanční podpory dárců, jako jste vy. Prosím, pomozte našim klientům, aby své poslední dny mohli strávit doma.

1 den v domácím hospici Sdílení stojí 1 900,- Kč. Budeme ale samozřejmě rádi za jakoukoliv částku.

Platba převodem

Pro platbu převodem použijte prosím naše číslo účtu veřejné sbírky na podporu domácího hospice:

103801505/2250

Platba kartou

Pro platby kartou, přes PayU nebo Google Pay využijte následující odkaz. Pomocí tohoto odkazu můžete přispívat také pravidelně.

Pro platby ze zahraničí

  • IBAN: CZ9479400000003100008951
  • SWIFT/BIC CODE: SPWTCZ21
  • Waldviertler Sparkasse Bank AG, pobočka Dačice

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a adresu pro zaslání potvrzení o daru k daňovým účelům. Potvrzení o daru vystavujeme všem dárcům, u kterých známe jejich jméno a adresu, na začátku kalendářního roku. Pokud jej chcete dříve, prosím kontaktujte naši kancelář.

Daňové zvýhodnění dárců

Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. vám umožňuje odečíst dary věnované Sdílení o. p. s. od základu daně. Potvrzení o daru vystavujeme všem dárcům, u kterých známe jejich jméno a adresu, na začátku kalendářního roku. Pokud jej chcete dříve, prosím kontaktujte naši kancelář.

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

  • zaměstnanec firmy nebo organizace: odevzdejte doklad o poskytnutém daru do 15. 2. následujícího roku svému zaměstnavateli, který je povinen zohlednit dar při zpracování vašeho ročního zúčtování daně.
  • podnikatel (živnostník): předložte doklad o daru při zpracování svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.