Tiskové zprávy

Tiskové zprávy |8. 11. 2023

Bolest – musíme ji vydržet?

Bolest – musíme ji vydržet?

Kolem léčby bolesti pomocí opiátů koluje jak mezi laickou veřejností, tak i mezi lékaři řada mýtů. Proto jsme se zeptali lékařek mobilního hospice Sdílení, s jakými otázkami se na ně lidé nejčastěji obracejí.

V závěru života je často předepisovaným lékem proti bolesti morfin. Když se s jeho léčbou začne, znamená to automaticky vznik závislosti?

Opiáty mají schopnost vyvolávat závislost. Dochází k tomu především v situacích, kdy jsou zneužívány a nejsou podávány kvůli léčbě bolesti, ale pro své další účinky. Pokud jsou opiáty nasazeny kvůli bolesti, vznik závislosti je výjimečný. Jakmile pomine příčina bolesti, lze je obvykle vysadit velmi rychle, bez odvykacích příznaků.

Pokud po prvních podáních opiátů spí pacient hluboce několik hodin, znamená to, že je dávka vysoká?

Chronická bolest bývá často dlouhodobá. Po nasazení účinné analgetické léčby proto může pacient „konečně“ usnout a odpočinout si. Celkový mírný útlum pozoruje při zahájení léčby většina pacientů. Tento příznak během několika dnů odezní (organismus si „zvykne“). V případě hospicových pacientů je zároveň únava nezávislým příznakem chronické nemoci a trvá nezávisle na bolesti. Únava a hlubší spánek na začátku léčby tedy nejsou známkou nadměrné dávky léčiva.

Morfin i ostatní opiáty tlumí dechové centrum. Může být pacient ohrožen udušením?

Silné opiáty skutečně mají schopnost tlumit dechové centrum, ale na tento vedlejší účinek vzniká velmi rychle tolerance (organismus si „zvykne“). Pokud je léčba zahájena nízkou dávkou a zvyšuje se postupně, nebezpečí útlumu dechu nehrozí. Naopak mírné tlumení dechového centra může být žádoucí, například v případě dušnosti, kdy člověk z obavy z udušení začne dýchat rychleji a dechovou tíseň prohloubí. Aplikací minimální dávky opiátu můžeme tento kruh přerušit a dýchání zklidnit. Předepisování těchto léků proto musí být vedené zkušeným lékařem

Když se jednou začne dávat morfin, je to ortel blízké smrti?

Morfin patří do skupiny silných opiátů. Dalším známým představitelem této skupiny je fentanyl. Jsou to léky, které mají silný efekt na bolest, užívají se k její léčbě a také v anesteziologii. Využívají se k léčbě velké akutní bolesti (např. pooperační, poúrazové), ale důležité místo mají i v léčbě bolesti chronické. Umožňují dlouhodobou terapii s dobrou snášenlivostí a pro řadu pacientů jsou základním lékem potřebným k zachování přijatelné kvality života. Používají se v léčbě bolesti způsobené chronickými degenerativními změnami páteře, těžkou artrózou, revmatických bolestech nebo při bolestech nádorového původu. Je tedy zřejmé, že jsou to léky pro dlouhodobé použití. Jejich nasazení tedy není vázané na krátkodobou prognózu, ale na závažnost bolesti jako takové. Platí však základní pravidlo, že se podává nejnižší účinná dávka a zvyšuje se jen podle potřeby. Délka léčby není omezena, aplikuje se, dokud bolest trvá.

Moderní medicína nabízí mnoho nových léků a prodlužuje životy. Nové možnosti máme i v situacích, kdy se nemoc stává nevyléčitelnou a nastupuje paliativní péče. Mobilní hospicová péče poskytuje paliativní péči v domácím prostředí pacienta. Péče je zajišťována týmem erudovaných odporníků. Lékaři a sestry mají specializaci v paliativní medicíně, mají zkušenost s podávanými léky, dobře znají dávkování i vedlejší účinky a rizika. Nezastupitelný je i podpůrný tým (psychoterapeut, duchovní). Často se stává, že právě řešení duchovních a emočních otázek vede k významné úlevě od bolesti, a dokonce k možnosti dávky analgetik významně snížit. Zmírnění bolesti pomáhá nejen pacientovi, ale i jeho pečující rodině, protože zlepšení celkového stavu dává možnost prožít společný čas naplno. Paliativní péče má za cíl zmírnit utrpení a udržet kvalitu života pacienta.