Aktuality

Aktuality |23. 3. 2020

Aktuální informace ze Sdílení

Aktuální informace ze Sdílení

ŠITÉ ROUŠKY

Moc děkujeme šičkám-dobrovolnicím u telčské skupinky, které pro nás v posledních dnech ušily 106 roušek. Další se k nám dostaly poštou, pečovatelky sobě i klientům šily roušky samy. V tuto chvíli jich máme dostatek. Pokud chcete ušít roušky pro další potřebné v Telči, je možné je vhodit do nádoby před domem paní Hany Hajnové na adrese 28. října 397 v Telči. 

PROVOZ SDÍLENÍ

Odborné sociální poradenství nadále pokračuje na telefonních číslech737 191 490 – Jaroslava Nováková, DiS. a 775 574 973 – Bc. Jana Zatloukalová.Podohodě si lze zapůjčit zdravotní či kompenzační pomůcky. Na stejných číslech dostanete i informace o provozu terénní odlehčovací služby.

Mobilní hospicová péče pokračuje v poskytování péče o nevyléčitelně nemocné a umírající. Tým se nyní začíná řídit Metodickým doporučením Mobilní specializovaná paliativní péče v době pandemie COVID-19 vydaným Fórem mobilních hospiců. Veškeré informace vám podá Mgr. Anna Svobodová na tel. č. 775 574 977. 

Domácí ošetřovatelská péče poskytuje nadále tuto péči. Využijte kontakt na koordinátorku Pavlínu Doležalovou na tel. č. 737 012 037.

Provoz čistírny je do odvolání přerušen.

MIMOŘÁDNÁ PODPORA OD KB – NADACE JISTOTA

Velice si vážíme mimořádné podpory Komerční banky – Nadace Jistota za rychlou finanční pomoc. Dar ve výši 50 000 Kč využijeme na pokrytí nezbytných nákladů pro udržení poskytování našich služeb v době pandemie koronaviru.

NÁKUPY PRO SENIORY

V rámci zamezení rozšíření možné nákazy nabízí Město Telč pomoc seniorům a lidem v karanténě, kteří nemají možnost zajistit si vyzvednutí léků v lékárně a nákupu nejnutnějších potravin a hygienických potřeb. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle Infocentra města 567 112 407 od pondělí do pátku v čase od 8 do 10 hodin. Nákup jim bude doručen v den objednání v čase od 11 do 18 hodin  prostřednictvím pracovnic Sdílení, o. p. s., .  Hodnota jednoho nákupu  bude max. 500,- Kč. Služba bude pro zájemce bezplatná, ceny nákupů budou zájemcům vyúčtovány souhrnně po ukončení mimořádného opatření.
Obdobnou službu nabízí rovněž bezplatně i Charitní pečovatelské služby Telč na telefonním čísle 736 523 657.
Náklady na tyto služby hradí město Telč v rámci krizových opatření.