Tiskové zprávy

Jak pomáhalo Sdílení v roce 2020

Jak pomáhalo Sdílení v roce 2020

Sdílení o. p. s. poskytuje sociální a zdravotní služby. A to jak v Kraji Vysočina, tak v Jihočeském kraji. Rok 2020 přinesl do naší organizace spoustu nového. Opět jsme rozšířili své služby, díky městu Telč i stávající prostory, přijali nové zaměstnance a pečovali jsme o mnohem více klientů než v roce předešlém. Také jsme se rychle přizpůsobili nastalé situaci a již na jaře začali pečovat o pacienty s onemocněním covid-19. Vážíme si důvěry rodin, které se na nás obracejí a z celého srdce děkujeme všem, kteří nás podporují. Ať už se jedná o podporu finanční, věcnou, slova díků nebo dobrovolnickou výpomoc. Bez Vás všech bychom to sami nezvládli. Děkujeme! Jak tedy Sdílení pomáhalo v loňském roce?

Mobilní hospicová péče pomohla 92 rodinám, které se chtěly postarat o svého blízkého umírajícího v jeho domácím prostředí. Tuto péči poskytujeme v Kraji Vysočina a také na Dačicku a Slavonicku.
Terénní odlehčovací služba pomohla 71 rodinám při zvládání každodenní péče o své blízké. Službu nabízíme pouze v Kraji Vysočina, a to v Telči a okolí do 20 km.
Domácí ošetřovatelskou péči využilo 408 lidí, kterým ji předepsal lékař. Je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění a poskytujeme ji v okrese Jihlava.
Do naší bezplatné poradny pro veřejnost si přišlo pro radu 1 729 klientů a dalších 360 poradenství bylo poskytnuto terénní formou v domácnostech klientů.
V půjčovně bylo zapůjčeno 427 zdravotních a kompenzačních pomůcek. Půjčovna je určena široké veřejnosti a je zpoplatněna dle ceníku.

Neváhejte se na nás obrátit, pokud pečujete o svého blízkého a nevíte si rady. Jsme tu pro Vás.

Vaše Sdílení

Eva Švecová, fundraiser, Sdílení o. p. s.