Název projektu: Posílení neziskové organizace Sdílení o.p.s. skrze efektivní využívání digitálních technologií
Grantová výzva: Active Citizens Fund – Akční granty – Posílení neziskových organizací 2023
Období realizace: 1.9.2023 – 30.4.2024
Anotace: Cílem projektu je posílení organizace skrze efektivní využívání digitálních technologií především v oblasti Google Workspace a zajištění IT bezpečnosti. Proškolení více než poloviny zaměstnanců povede k rozvoji digitálních kompetencí a posílí motivaci k dalšímu vzdělávání v těchto
tématech. Projekt podpoří i digitalizaci v oblasti finančního řízení, kde se plánuje propojení dat z účetního systému s daty rozpočtů organizace. Všechny vzdělávací aktivity se v konečném důsledku projeví i ve zefektivnění interních procesů organizace.