Aktuality

Aktuality |2. 11. 2020

Služby Sdílení aktuálně

Služby Sdílení aktuálně

PROVOZ SDÍLENÍ

Odborné sociální poradenství nadále pokračuje na telefonních číslech 737 191 490 – Jaroslava Nováková, DiS. a 775 574 973 – Bc. Jana Zatloukalová. Po dohodě si lze zapůjčit zdravotní či kompenzační pomůcky. Na stejných číslech dostanete i informace o provozu terénní odlehčovací služby.
Mobilní hospicová péče pokračuje v poskytování péče o nevyléčitelně nemocné a umírající. Tým se nyní řídí Metodickým doporučením Mobilní specializovaná paliativní péče v době pandemie COVID-19 vydaným Fórem mobilních hospiců a Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP . Veškeré informace vám podá Mgr. Anna Svobodová na tel. č. 775 574 977.
Domácí ošetřovatelská péče poskytuje nadále tuto péči. Využijte kontakt na koordinátorku Pavlínu Doležalovou na tel. č. 737 012 037.