Aktuality

Aktuality |17. 4. 2023

Sdílení má dvě nové ranhojičky

Sdílení má dvě nové ranhojičky

Byť se na první pohled může zdát, že slovo „ranhojička“ patří už jen do historické literatury, opak je pravdou! Vyškolené sestry – specialistky na hojení ran – si toto archaické pojmenování vzaly za své, a tak se s ním dnes můžeme setkat stále častěji. Nově se slovo ranhojička „skloňuje“ i ve Sdílení, neboť dvě sestřičky – shodou náhod dvě Marušky – absolvovaly a úspěšně zakončily náročný certifikovaný kurz zaměřený na nehojící se rány a defekty.

Péče o chronické rány je poměrně složitý proces, který vyžaduje všestranný přístup. Sestry ranhojičky musí umět vyhodnotit stav nehojící se rány včetně komplikací a musí umět ránu popsat i zdokumentovat a v neposlední řadě i ošetřit. Dále by měly zjistit bolestivost rány u pacienta a měly by navrhnout vhodné postupy lokálního ošetření, případně by měly umět změny postupů koordinovat.

Úlohou ranhojičky je umět pacientovi naslouchat, motivovat ho a podpořit ho v dlouhé cestě za vyléčením a třeba i záchranou končetiny.

Sdílenské duo M&M (Marie Borzová a Marie Gröhlingová) je připraveno vyrazit do terénu a s velkou odborností pečlivě ošetřit a léčit nehojící se rány a defekty, které vás trápí!