Aktuality

Aktuality |30. 4. 2024

Sdílení a digitální technologie? S odvahou do toho.

Sdílení a digitální technologie? S odvahou do toho.

Ve Sdílení se digitálních technologií nebojíme. S nadšením jsme se v loňském roce přihlásili do grantové výzvy Nadace OSF, která byla zaměřena na posílení neziskových organizací v oblasti rozvoje znalostí a dovedností pro používání digitálních technologií.

Náš projekt s rozpočtem 4.000 EUR byl schválen a my jsme se mohli od září 2023 pustit do realizace. Hlavními cíli projektu byly rozvoj všeobecných digitálních kompetencí, posílení motivace zaměstnanců k digi vzdělávání, efektivní využívání digitálních technologií, a to vše s ohledem na zajištění IT bezpečnosti v organizaci.

Ve Sdílení proběhl doslova „generální IT úklid“ a velký „digi restart“. Posunuli jsme se mílovými kroky. Audit IT bezpečnosti nás nasměroval na další úkoly v této oblasti. Naplno objevujeme cloudové prostředí Google Workspace a učíme se využívat všechny potřebné aplikace naší virtuální kanceláře. Bez ohledu na pracovní pozici mají všichni zaměstnanci k dispozici notebook a samozřejmě chytrý mobilní telefon. Do projektu jsme šli s vědomím toho, že znalosti a dovednosti našich zaměstnanců v oblasti digitálních technologií jsou velmi různorodé a samozřejmě se odvíjí od charakteru jejich práce. Všichni také vnímáme nástrahy kyber světa a možná nebezpečí, o kterých se všude píše. Chceme chránit data nás i našich klientů a pacientů. Témat, na které bylo možné se zaměřit s proškolením, byla celá řada. 

Různých školení se zúčastnilo celkem 45 zaměstnanců a více než polovina z nich se účastnila i více vzdělávacích akcí. Semináře byly vedeny zkušenými školiteli, atraktivní, hravou a otevřenou formou a účastníci při nich používali vlastní notebook a/nebo mobily, kde si řadu věcí mohli nastavit a vyzkoušet ihned. Prolomili jsme mýtus, že nové technologie jsou jen „pro mladé a kancelářské“. Objevili jsme různé nástroje, aplikace, vychytávky v nastavení, která nám mohou zjednodušit naše procesy. Sjednotili jsme zabezpečení našich zařízení a toto důležité téma ukázali na různých příkladech, kdy se tato oblast podcenila a k jakým nepříjemnostem to může směřovat. Se školitelem plánujeme ještě doplnění tématu bezpečnosti o krátká videa, která budou kdykoliv k dispozici pro všechny stávající i nové zaměstnance. 

I přes různorodost cílové skupiny se podařilo posílit znalosti a dovednosti pro používání digitálních technologií. Důležitým aspektem také bylo to, že se účastníci na obsahu seminářů mohli předem aktivně podílet, vyjádřit svá očekávání v rámci dotazníku v době přípravy kurzů se školiteli. V průběhu seminářů přišla řada „AHA momentů“ a uvědomění si, že bez technologií se jako organizace těžko můžeme dále posouvat a rozvíjet se. 

Velkým posunem pro naši organizaci bylo využití digitalizace pro efektivní finanční řízení. Díky spojení s externí firmou jsme získali perfektní, na míru připravené, podklady pro sledování našich rozpočtů, aktualizaci jejich čerpání apod. Data jsou v tabulkách napojena na náš účetní systém, průběžně aktualizována a jsou dostupná doslova na jedno kliknutí.

8. Běh městem šťastných lásek  
Běh městem šťastných lásek
#behmestemstastnychlasek


Pojďte se 28. 7. - 3. 8. 2024 projít nebo proběhnout krásnou Telčí a podpořte tak péči o naše pacienty a klienty.


Pro registraci klikněte zde.


Těšíme se na vás u startovní brány!