Aktuality

Aktuality |16. 4. 2020

Podpora pro Sdílení od Nadace ČEZ

Podpora pro Sdílení od Nadace ČEZ

Obecně prospěšná společnost Sdílení provozuje již 13 let domácí hospicovou péči. Vzhledem k narůstajícímu počtu klientů vzrůstají také požadavky na zdravotnické vybavení hospice. Mezi základní přístroje, které potřebují k péči o nevyléčitelně nemocné, patří oxygenátor a lineární dávkovač.

„V současné době máme ve Sdílení 3 oxygenátory. Jsou to přístroje, které pomáhají lidem na konci života řešit problémy s dušností. Nicméně tento počet už je velice nedostačující. Dali jsme si tedy za cíl sehnat v tomto roce další oxygenátory. Stejné je to i s lineárním dávkovačem léků,“ vysvětluje Eva Švecová, fundraiserka Sdílení, o.p.s.

Nárůst klientů souvisí i s nynějším onemocněním COVID-19. Domácí hospice jsou připraveny přijímat větší počet pacientů z nemocnic a zvýšit tak nemocniční lůžkovou kapacitu.

„Mezi prvními zareagovala na nynější krizovou situaci Nadace ČEZ, která vypsala grantový program s názvem Krizová pomoc 2020. Ihned v den odeslání žádosti nám Nadace ČEZ schválila příspěvek v hodně 50 000 korun, který jsme použili na pořízení jak oxygenátoru, tak i lineárního dávkovače,“ říká Jana Bělíková, zástupkyně ředitelky Sdílení o.p.s.

„Překvapila nás rychlost reakcí neziskových organizací, charit, měst i obcí, kteří od první chvíle vynakládají maximální úsilí ke zvládnutí současné nelehké situace. Jsme rádi, že jim můžeme být nápomocni. Na Vysočině jsme podpořili 40 projektů za více než 1,7 milionu korun, v celé České republice bylo na pomoc pro zmírnění dopadu epidemie vynaloženo přes 30 milionů,“ říká ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Pro Sdílení je to velká podpora a především jistota, že mohou stále ve stejné kvalitě poskytovat domácí hospicovou péči klientům, kteří si přejí zemřít doma, v kruhu svých nejbližších.