Aktuality

Aktuality |31. 5. 2017

PODMÍNKY AKCE – BĚH MĚSTEM ŠŤASTNÝCH LÁSEK 6. 8. 2017

PODMÍNKY AKCE – BĚH MĚSTEM ŠŤASTNÝCH LÁSEK 6. 8. 2017

Odesláním on-line registračního formuláře na webu http://bit.ly/behmestemstastnychlasek souhlasíte s těmito podmínkami běhu. Prosím, pozorně si je přečtěte.

Podmínky běhu

Obecné

 • Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti na běhu.
 • Každý účastník se účastní běhu na vlastní nebezpečí a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost .
 • Pořadatel (Sdílení o. p. s.) si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 • Běhu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci, účastníci.
 • Běh se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek je Pořadatel oprávněn odsunout start běhu nebo zrušit běh dle aktuální situace. Startovné se v případě odsunutí běhu účastníkům nevrací.
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v běhu nebo jeho sledováním.

Registrace

 • Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registrační formulář na internetových stránkách http://bit.ly/behmestemstastnychlasek a/nebo místech určených Pořadatelem.
 • Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet Pořadatele nebo zaplacena hotově.
 • Registrační poplatek potvrzený účastníkem v objednávce je konečný, nevratný ani ho nelze převést na jinou osobu.
 • Registrace k běhu (objednávka) nezaplacená do 7 kalendářních dnů od jejího vytvoření bude automaticky zrušena.
 • Registrace na běh a další zakoupené položky z doplňkového výběru a odpovídající cena jsou nevratné a nepřevoditelné (ani ze zdravotních důvodů).
 • Velikost objednaného trička nelze dodatečně měnit.
 • Pouze webově registrovaní účastníci (nikoliv účastníci zaregistrovaní na místě) obdrží startovací balíček.

Běh

 • Účastník běhu se při registraci na místě musí ještě prokázat emailem nebo dokladem potvrzující jeho totožnost.
 • Každý účastník běhu se musí řídit pokyny organizátorů a dobrovolníků.
 • Porušení jednoho nebo více z uvedených pravidel může vést k diskvalifikaci z běhu bez náhrady.
 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před během na svých webových stránkách.

Pojištění

Pořadatel neposkytuje účastníkům pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti, apod.). Pokud je potřeba pojištění nějakého druhu, je na účastníkovi si jej sjednat samostatně, zejména zdravotní pojištění pro případné ošetření/hospitalizaci. Případné náklady budou účtovány účastníkovi.

8. Běh městem šťastných lásek  
Běh městem šťastných lásek
#behmestemstastnychlasek


Pojďte se 28. 7. - 3. 8. 2024 projít nebo proběhnout krásnou Telčí a podpořte tak péči o naše pacienty a klienty.


Pro registraci klikněte zde.


Těšíme se na vás u startovní brány!