Aktuality

Aktuality |8. 10. 2013

Paliativní medicína v praxi – Telč, 8.10.2013

Paliativní medicína v praxi – Telč, 8.10.2013

Dne 8. 10. jsme v rámci projektu Paliativní péče pro každého, za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a Občanského sdružení TŘI, pořádali Setkání lékařů, sester a odborné veřejnosti s názvem Paliativní medicína v praxi. Jako přednášející se představili Anna Krutská a Pavel Klimeš z Hospicového občanského sdružení Cesta domů a MUDr. Bohdan Trnka z Ambulance léčby bolesti z Nemocnice Jihlava. 

Setkání se zúčastnilo 6 lékařů, 20 sester a 21 účastníků ostatních profesí (sociální pracovníci, duchovní, dobrovolníci, zastupitelé, …). 

Poslední příspěvek, ředitelky Sdílení o.p.s. Michaely Čeřovské, se týkal rozvoje Domácího hospice, konceptu domácí hospicové péče v kraji Vysočina a zazněla i prosba o bližší spolupráci s lékaři, popřípadě lékařem, který by byl ochotný Domácímu hospici vypomáhat jako lékař konzultant. Odborným garantem Domácího hospice Sdílení o.p.s. je MUDr. Jaroslav Říčánek. 

Ze setkání vyplynula potřeba setkávat se, vzdělávat se a předávat si zkušenosti. Velkým přínosem pro účastníky bylo i široké spektrum profesí. Setkání se tak stalo opravdu multidisciplinárním. 

Děkujeme všem zúčastněným, dobrovolníkům, za krásnou květinovou výzdobu Hance Hinterholzové, za občerstvení Bufetu U Roštejna a AJO y AGUA, za fotografie Katce Hezinové.