Ladislava Štumarová

zdravotní sestra
Služba: 5, Domácí hospicová péče