Lidé ve Sdílení

MUDr. Lucie Sobotková
vedoucí lékařka
MUDr. Renata Koževnikovová
zástupkyně vedoucí lékařky
MUDr. Jana Švejdová
lékařka
MUDr. Eva Tůmová
lékařka
Mgr. Anna Svobodová
vrchní sestra
Ladislava Štumarová
zdravotní sestra
Bc. Veronika Němcová
zdravotní sestra
Marie Fišarová
zdravotní sestra
Jana Křížová
zdravotní sestra
Bc. Nikol Bártů
zdravotní sestra
Michaela Senarová
zdravotní sestra
Mgr. Marta Kupčíková
zdravotně-sociální pracovnice
Bc. Eva Sipékiová
sociální pracovnice
Mgr. et Mgr. Marie Pacherová
psychoterapeutka
Mgr. Hynek Tkadleček
kaplan
Bc. Dagmar Smažilová
administrativní pracovnice
Ing. Tereza Procházková
administrativní pracovnice