Lidé ve Sdílení

Eva Švecová
vedoucí fundraisingu, PR
Ing. Jana Tománková
firemní dárcovství, projekty
Mgr. Milena Kopečná
péče o dárce, PR