Aktuality

Aktuality |13. 10. 2021

Benefiční akce Jihlava

Benefiční akce Jihlava

Na úterý 2. listopadu 2021, na den svátku věnovaného Památce zesnulých, je připravován mimořádný koncert, na který se už dlouho těší členové sboru JSPS Melodie. V chrámu sv. Ignáce v Jihlavě zazní slavné Requiem Wolfganga Amadea Mozarta. V letošním roce si připomínáme 230 let od vzniku tohoto díla a také od smrti jejího autora. K nacvičení Mozartova Requiem byl sbor přiveden nabídkou Příbramské filharmonie, která JSPS Melodii oslovila ke společnému provedení. Tento projekt je propojen s benefiční myšlenkou, věnovat finanční výtěžek celého koncertu domácím hospicům, které působí na Jihlavsku: jihlavské Bárce a telčskému Sdílení.

Koncertní večer bude navíc obohacen o tematické odpoledne – ve stejný den – úterý 2. listopadu – promítne v 16.00 jihlavské Kino Dukla film „Jednotka intenzivního života“ s následnou besedou přímo v sále kina s jedním z hlavních aktérů filmu, paliatrem Ondřejem Kopeckým.

Samotný koncert potom začíná v kostele sv. Ignáce v 19 hodin.

Připojit se k benefici a podpořit Bárku i Sdílení můžete několika způsoby – zakoupením vstupenky na večerní koncert, vhozením dobrovolné částky do pokladničky u vstupu do kostela, nebo odesláním libovolné částky na transparentní účet. Získaný obnos bude rozdělen rovným dílem mezi obě organizace.

Bližší informace na: Benefice | Melodie Jihlava

Těšíme se na setkání v průběhu akce.