Aktuality

Aktuality |14. 4. 2020

24 hodin se Sdílením

24 hodin se Sdílením

Přinášíme vám reportáž z jednoho dne v mobilním hospici Sdílení. Nás hospicový tým pečuje 24 hodin denně a sedm dní v týdnu o nevyléčitelně nemocné a umírající klienty v jejich domácím prostředí. Pojďte s námi prožít 24 hodin se Sdílením…

Je sedm hodin ráno a hospicový tým začíná den pravidelnou poradou. V době coronaviru on-line konferencí. Vrchní sestra Anička předává instrukce na tento den a sestřička Monika podává hlášení z noční pohotovosti. Ta probíhala v klidu pouze s jednou telefonickou konzultací. Po poradě týmu Aničce přichází domů dobrovolnice, které se dopoledne učí s dětmi, aby měla prostor zasednout k počítači a k telefonu. Poté se roztáčí kolo telefonických konzultací s rodinami, s týmem, s vedením a práce s celou agendou nutnou pro chod mobilní hospicové péče.

„Velkou bolístku, v tomto nouzovém stavu, vidím v nejistotě, zda bude dostatek léků a zdravotnického materiálu. Sestavili jsme krizový plán na 60-90 dní, v němž se snažíme počítat se všemi možnými variantami, aby nebyl ohrožen chod naší mobilní hospicové péče. Byť nás to finančně zasáhlo, tak víme, že kvalita naší péče nebude ohrožena.“ říká vrchní sestra Anička

Sestřičky Laďka, Monika a Verča z domova obvolávají své klienty, u nichž jsou kmenovými sestrami, a vyráží do terénu. Bětka je jako jediná ze sestřiček v sídle Sdílení a doplňuje si zdravotnický materiál na tento den. Hospicový tým se vzájemně setkává naprosto minimálně a maximálně ve dvou, aby případná nákaza coronavirem neposlala všechny do karantény.

Je úterý, jeden ze dnů, kdy u nás probíhají vizity. Ty mají dnes na starost lékařka Lucie Sobotková a lékařka Jana Švejdová. Setkávají se (bezkontaktně a dle našich pravidel) na samostatné poradě a probírají společně zdravotní stav jednotlivých pacientů.

Poté se už každá připojuje k sestřičkám a vyrážejí do rodin. Monika má dnes s lékařkou Lucií na starost klienty v Teči a Bětka s lékařkou Janou klienty od Dačic až po Starou Říši.

V deset hodin se vrací druhý tým do sídla Sdílení. V jedné z rodin se zhoršil u klienta zdravotní stav (zvýšená dušnost), je tedy potřeba přivézt oxygenátor. Do rodiny se vrací již pouze Bětka. Lékařka Jana má na starosti vizity u klientů v Brtnici.

Součástí týmu jsou i zdravotně-sociální pracovnice Marta a psychoterapeutka Maruška. Marta dnes navštívila tři rodiny, které máme v péči. Převážně v rodinách radila ohledně příspěvků na péči, pomáhala zorientovat se v nastalé situaci, kdy rodina pečuje o svého blízkého umírajícího. V jedné z rodin sestavovala s klientem rodokmen. Tato metoda se velice osvědčila při narovnávání vzájemných rodinných vztahů. Maruška dnes v rámci pozůstalostních návštěv kontaktovala dvě rodiny telefonicky. Po odeznění krize se opět těší na osobní setkání s rodinami. Péče o pozůstalé rodiny je nedílnou součástí naší práce.

Během své pracovní doby jsou všechny sestry, zdravotně-sociální pracovnice a psychoterapeutka stále na pohotovostním čísle, které mají rodiny neustále k dispozici, a řeší jednotlivé přicházející situace ruku v ruce s lékaři. Od zajištění zdravotnického materiálu, zdravotnických pomůcek, psychoterapeutické pomoci, sociální administrativy až po hezký úsměv a pohlazení….

Během dne se sestry postupně vystřídají v sídle Sdílení, aby si vydesinfikovaly veškeré vybavení, doplnily materiál a vše připravily na další den. Každý den také vše zapisují do zdravotnické dokumentace. Poté následuje porada multidisciplinárního týmu. V překladu to jsou všechny profese týmu – lékaři, sestry, zdravotně-sociální pracovnice, psychoterapeutka. Smyslem této porady je propojit informace od všech zaměstnanců z týmu tak, aby se co nejvíce systematicky pomáhalo všem klientům a jejich rodinám zvládnout tuto nelehkou situaci. Porada probíhá on-line.

Odpoledne se zaměstnanci Sdílení rozjíždějí do svých domovů, pohotovost přebírá sloužící sestra a lékař s vědomím, že u všech rodin, které máme v péči, je vše zajištěno tak, aby mohly s maximální podporou hospicového týmu pečovat o svého blízkého doma.

Ve večerních hodinách lékařky dopisují ze svých domovů nezbytnou zdravotnickou dokumentaci.

Pohotovost od 15:30 hodin slouží Laďka. Ještě než večer uloží děti, zvoní jí poprvé služební telefon. Není potřeba do rodiny jet, ale po konzultaci s lékařkou Lucií instruují rodinu po telefonu.

V jedenáct hodin zvoní telefon podruhé, zde již je potřeba ihned jednat a rodinu navštívit. Po upravení medikace a popovídání si s rodinou odjíždí Laďka po hodině domů.

Ve dvě v noci ale již opět potichu, aby nevzbudila rodinu, odjíždí do 15 km vzdálené obce. Rodinu zde doprovází umíráním jejich babičky. Po úmrtí vyčká příjezdu koronera, zesnulou zaopatří a ve smířlivé atmosféře zůstává do doby, než přijede pohřební služba. Se zpěvem ptáků se Laďka vrací domů ke své rodině.

Je středa sedm hodin ráno a hospicový tým zasedá k pravidelné ranní on-line poradě…