MUDr. Zdeněk Heřmánek

lékař
Služba: 5, Domácí hospicová péče