Ing. Jana Tománková

firemní dárcovství, projekty
Služba: 2, Fundraising a PR